Thông tin chi tiết:
Phan Anh Tuyến
chủ tịch công đoàn Phan Anh Tuyến
Ngày tháng năm sinh 20/10/1980
Giới tính Nam
Địa chỉ Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn - Bình Định
Điện thoại 0986797300
Email anhtuyen1980@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách