Thông tin chi tiết:
Nguyễn Chí Vinh
Bí thư Chi Đoàn Nguyễn Chí Vinh
Ngày tháng năm sinh 16/10/1988
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Địa chỉ Hoài Châu - Hoài Nhơn - Bình Định
Điện thoại 0387010298
Email vinhhoaichau@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thành tích

Đạt GVDG cấp huyện, Chiến Sĩ Thi đua cấp cơ sở 2017-2018