Thông tin chi tiết:
Đỗ Kim Sơn
Phó Hiệu trưởng Đỗ Kim Sơn
Ngày tháng năm sinh 24/07/1966
Giới tính Nam
Thuộc về bộ phận Cán bộ quản lý
Địa chỉ Hoài hương - Hoài Nhơn - Bình Định
Điện thoại 0984068096
Email kímonhh3@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách