Thông tin chi tiết:
Nguyễn Khái
Bí thư Chi bộ, Hiệu Trưởng Nguyễn Khái
Giới tính Nam
Trình độ Đại Học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách