28/03/19  Chuyên môn  34
  Môn Địa lý giữ một vị trí quan trọng như vậy nên mục tiêu cần đạt được của học sinh khi học môn Địa lý 5 là:          Rèn kĩ năng quan sát sự vật, hiện tượng, tìm kiếm tư liệu Địa lý từ nhiều nguồn khác nhau.            Biết phân tích, đánh giá, so sánh các sự vật, hiện tượng địa lý.            ...
 28/03/19  Chuyên môn  77
             Mục đích của dạy học giải toán có lời văn ở lớp 1 nhằm giúp học sinh:Biết giải và trình bày bài giải các bài toán bằng một phép tính cộng hoặc một phép tính trừ, chủ yếu là các bài toán về “thêm”, “bớt” một số đơn vị ( viết được bài giải bao gồm câu lời giải, phép tính và đáp số) .     ...