• Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Chuyên Đề Khối 5

Chuyên Đề Khối 5

  Môn Địa lý giữ một vị trí quan trọng như vậy nên mục tiêu cần đạt được của học sinh khi học môn Địa lý 5 là:          Rèn kĩ năng quan sát sự vật, ...